Komunikat

Komunikat dla Rodziców

Informujemy, że w okresie od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. przedszkole funkcjonuje w systemie ograniczonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19.

Skip to content