Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

2 listopada 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny
pt. „Miś – bohater książkowy”.

I miejsce zajął Jakub  z gr.I, II miejsce  Eryk z gr. VI, natomiast
III miejsce zajęły trzy osoby z taką samą liczbą głosów –
Franciszek  z gr.II, Dominik  z gr.II i Agata  z gr. II.

Pozostałe dzieci zostały wyróżnione. Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody. Rodzicom i dzieciom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy kreatywności
oraz wyobraźni twórczej.

Skip to content