REKRUTACJA 2018/20199

KOMUNIKAT DO RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice,

z uwagi na duże zainteresowanie naborem do oddziałów przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym informujemy, iż rekrutacja w trybie podstawowym została zakończona i nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
W celu uzyskania dodatkowych miejsc dla dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli, Gmina Miejska Starogard Gdański rozpoczyna postępowanie konkursowe dla zainteresowanych placówek niepublicznych (bez dodatkowych kosztów dla rodziców). Po zakończeniu tego postępowania, zostaniecie Państwo poinformowani w zakresie możliwości wskazania innej placówki w której dziecko będzie mogło korzystać z prawa do wychowania przedszkolnego. Informacja zostanie Państwu przekazana w terminie do końca lipca 2018 r. na adres wskazany we wniosku.
W związku z powyższym nie ma konieczności składania dodatkowych dokumentów. Państwa dane zostały zarejestrowane zarówno w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji vNabór, jak również w wersji papierowej, którą złożyliście w przedszkolu pierwszego wyboru.

Skip to content