Od 12 lutego do 2 marca 2018 r. rodzice dzieci uczęszczających do  danego przedszkola  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019. 

Od 12 marca 2018 r. rozpocznie się nabór na wolne miejsca w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Żeby ułatwić rekrutację, nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wspomagany jest elektronicznie. Dlatego, aby zapisać dziecko do placówki należy wypełnić wniosek, który można znaleźć na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl  

Wypełniony druk wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 12 marca od godz. 9:00 do 30 marca do godz. 15:00. 20 kwietnia br. do publicznej wiadomości podana zostanie
lista kandydatów zakwalifikowanych do placówek.

Od 23 kwietnia do 4 maja 2018 r. rodzice powinni złożyć pisemne oświadczenie – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało ono zakwalifikowane. 

7 maja opublikowana zostanie lista kandydatów przyjętych do przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W razie pytań i wątpliwości należy udać się do wybranej placówki,
gdzie zostanie udzielona pomoc i niezbędne wskazówki.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce
Rekrutacja 2018/2019

Skip to content