Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W naszym przedszkolu wszechstronnie wspomagamy rozwój psychofizyczny każdego dziecka. Przedszkolakom wymagającym specjalistycznej pomocy w różnych sferach rozwojowych świadczymy dodatkowo pomoc psychologiczno – pedagogiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017  r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczną realizujemy w formie następujących zajęć:

Rodzaj zajęć nauczyciel specjalista
Zajęcia rewalidacyjne Hanna Władasz
Maria Kłos
Katarzyna Puszczewicz – Maliushytska
Marzena Kobylańska
Ewa Bunikowska
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Anna Schulfer
Terapia logopedyczna Aleksandra Wiczyńska
Justyna Heksel
Muzykoterapia Barbara Banach
Terapia ruchowa Dorota Piernicka
 Zajęcia rozwijające kompetencje  emocjonalno –    społeczne Katarzyna Puszczewicz – Maliushytska
Hanna Władasz
Skip to content