Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania firmie 3MW  Serwis
za darowanie naszej placówce kserokopiarki.
Przekazany sprzęt przyczyni się do udoskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi
oraz usprawni działalność administracyjną przedszkola.

Skip to content