Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski

W wyniku głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018 otrzymaliśmy 191 głosów.
Niestety nie udało nam się zwyciężyć.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w wypromowanie naszego projektu
i oddali na niego swój głos. 

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania firmie 3MW  Serwis
za darowanie naszej placówce kserokopiarki.
Przekazany sprzęt przyczyni się do udoskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi
oraz usprawni działalność administracyjną przedszkola.

Skip to content