Obowiązujące programy

Zestaw programów obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024 w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim

Lp. Nazwa programu Nr programu Data dopuszczenia Autor programu /
Wydawnictwo
1. „Od zabawy do nauki”
Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki
1/2016 1.09.2016 r. D. Kucharska
A. Pawłowska – Niedbała
D. Sikora – Banasik
J. Święcicka
E. Wilkos
Nowa Era Sp. z o. o. 
Warszawa 2016
2. Program wychowawczo – profilaktyczny Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim 1/2017 01.09.2017 r. Anna Schulfer
3.  Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli 3/2016 01.09.2016
Magdalena Appel
Joanna Zarańska
Ewa Piotrowska
4. „W świecie mojego Boga” – klasa 0 2/2016 01.09.2016 Jedność Kielce 2005
         
                  
Skip to content