Plan finansowy

Plan finansowy Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi na rok 2018

Plan finansowy wydatków placówki na rok 2018
Rozdział Nazwa rozdziału Plan na 2018
80104 Przedszkola 1 319 445,00 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 390,00  zł
80148

 

80149

Stołówka przedszkolna

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu

 
263 715,00 zł 

214 744,00 zł

 

 

OGÓŁEM WYDATKI: 1 806 294,00 zł

 

Plan finansowy dochodów placówki na rok 2018
Rozdział Nazwa rozdziału Plan na 2018
80104 Przedszkola 63 155,00 zł
80148 Stołówka przedszkolna 116 126,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY: 179 281,00 zł
Skip to content