MASTER ECO

We wrześniu 2021r. nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu MASTER ECO, ubiegając się o certyfikat. Realizację projektu zakończymy 31 maja 2023 r.

Warunki uzyskania certyfikatu to:
– odbycie szkolenia rady pedagogicznej „Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju” – CDN Esperte;
– zgłoszenie przedszkola do projektu przez stronę esperte.pl;
– powołanie w przedszkolu zespołu zrównoważonego rozwoju;
– przygotowanie planu działań w przedszkolu i przesłanie go do akceptacji;
– udział pracowników niepedagogicznych w szkoleniu prowadzonym wewnętrznie przez lidera projektu;
– przygotowanie materiałów dla rodziców na temat zrównoważonego rozwoju i upowszechnienie na tablicy oraz na stronie internetowej;
–  wprowadzenie kodeksu ekologicznego dla społeczności przedszkolnej;
realizacja i dokumentowanie działań wg zatwierdzonego planu;
– audyt wewnętrzny na arkuszu przekazanym przez CDN Esperte;
– przesłanie dokumentacji projektu po zaakceptowaniu planu działań.

Po przejściu powyższej procedury oraz po analizie nadesłanych dokumentów nastąpi decyzja w sprawie nadania certyfikatu jakości dla przedszkola na 3 lata z możliwością przedłużenia.

Plan realizacji projektu podzielony został na cztery aspekty: przyrodniczy, społeczny, ekonomiczny i kulturowy.
Oto kilka przykładów naszych działań w ramach wyznaczonych aspektów:
– aspekt przyrodniczy: wrzosowisko, drzewko za makulaturę, przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci pt. „Jak smoki i dzieci segregują śmieci”, doświadczalna „oczyszczalnia ścieków”;
– aspekt społeczny: kodeks małego ekologa, wewnątrzprzedszkolny konkurs ekologiczny, obchody Dnia Praw Dziecka, wewnętrzne szkolenie dla pracowników niepedagogicznych przez lidera zespołu MASTRER ECO;
– aspekt ekonomiczny: urządzenia energooszczędne w przedszkolu: zmywarka, piec konwekcyjny, żarówki ledowe itp. oszczędzanie papieru i wody, segregacja odpadów, zbiórka baterii, nakrętek;
– aspekt kulturowy: uczczenie Święta Niepodległości #Szkoła Pamięta, „Marsz z Marzanną”, pomoc ukraińskim rodzinom, „Kociewiacy dla Hospicjum”.
Ostatnim akcentem projektu MASTER ECO będzie uroczyste podsumowanie w dniu 31 maja , podczas którego nastąpi ekologiczny pokaz mody, recytacja wierszy, śpiewanie piosenek ekologicznych oraz przypomnienie  zasad  ekologicznego kodeksu.

Skip to content