Konkurs fotograficzny

                                               

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
pt.: „Świat realny jest genialny”
(rodzinne spędzanie czasu bez urządzeń ekranowych)

Czas spędzany w gronie rodzinnym jest bezcenny. Na wspólne chwile każda rodzina ma swój sposób i własne pomysły. Dzisiejszy świat pełen jest nowoczesnych technologii i urządzeń ekranowych, które ułatwiają nam życie, ale stosowane w nadmiarze „kradną” wspólny czas. Ideą konkursu „Świat realny jest genialny” jest propagowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego bez urządzeń cyfrowych. Takie momenty warte są upamiętnienia. Gorąco zachęcamy, aby w formie fotografii zaprezentować, jak ciekawie, zdrowo i wartościowo spędzać można wspólne chwile wolne od pracy i obowiązków.

Cele konkursu:
• ukazanie radości dzieci rodziców płynącej ze wspólnego obcowania;
• zaprezentowanie pomysłowych rozwiązań rodzinnego spędzania czasu wolnego;
• możliwość zaprezentowania swojej wrażliwości estetycznej i umiejętności fotograficznych.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gd.
2. Konkurs adresowany jest do rodziców i dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane przez rodziców lub dzieci, zgodne z tematem konkursu.
4. Konkurs ma charakter zamknięty. Zdjęcia dostarczają rodzice do przedszkola i przekazują nauczycielkom w grupach.
5. Uczestnik konkursu może dostarczyć 1 zdjęcie kolorowe wywołane formacie
15 x 21cm lub wydrukowane w formacie A4.
6. Zgłoszone do konkursu fotografie z tyłu powinny posiadać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, numer grupy, do której dziecko uczęszcza.
7. Czas zbierania prac konkursowych: od 07. 06. 2021 r. do 18.06. 2021 r.
8. Wszystkie zdjęcia dostarczone do przedszkola podlegają ocenie Jury powołanego przez Dyrektora, w skład której wejdą przedstawiciel Dyrekcji, Rady Pedagogicznej MPP – 2, Rady Rodziców oraz profesjonalny fotograf.
9. Jury dokona oceny zebranych fotografii w dniu 19. 06. 2021 r., biorąc pod uwagę:
• wartość artystyczną i estetyczną fotografii
• oryginalność i walory sytuacyjne
• umiejętność uchwycenia emocji dziecka
• zgodność tematyki z regulaminem.
10. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy gratulacyjne potwierdzające udział w konkursie oraz drobne upominki.
11. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone na stornie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń.
12. Zdjęcia zostaną zaprezentowane w Galerii przedszkolnej, a po okresie wystawy zwrócone właścicielom.
13. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystywania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.

Skip to content