Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole

Pojęcie dojrzałości szkolnej, bo tak określa się gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła, obejmuje zarówno jego rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy, emocjonalno – społeczny, jak i poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia.

Dziecko, które osiągnęło dojrzałość szkolną powinno:

  1. W sferze sprawności umysłowej:

– opanować analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową wyrazów;

– wypowiadać się, wymawiać słowa i budować zdania poprawne gramatycznie;

– wymawiać prawidłowo wszystkie głoski – jeśli ma wadę wymowy powinno korzystać z terapii logopedycznej;

– logicznie i dość płynnie opowiedzieć o niedawnym wydarzeniu, opowiedzieć treść obrazka wyodrębniając szczegóły istotne i ważne dla akcji przedstawionej na obrazku;

– chętnie słuchać czytanych mu książek i potrafić opowiedzieć ich treść;

– rozpoznawać kolory i umieć je nazywać;

– znać kilka piosenek i rymowanek dziecięcych;

– rozumieć i wykonywać polecenia kierowane do niego;

– mieć dobrą koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową;

– posiadać dobrą orientację  w schemacie własnego ciała oraz przestrzenną, kierunkową;

– dobrze orientować się w najbliższym środowisku społecznym i przyrodniczym;

– umieć liczyć na konkretach;

– rozpoznawać i nazywać figury geometryczne.

   2. W sferze sprawności ruchowej i manualnej:

– być samodzielne, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych czynności samoobsługowych – mycie, spożywanie posiłków, ubieranie i rozbieranie się;

– ciąć i bezpiecznie posługiwać nożyczkami;

– wykonywać czynności wymagające zręczności palców, jak nawlekanie koralików, układanie klocków,  gry zręcznościowe, itp.

– umieć rzucać i łapać dużą piłkę;

– potrafić skakać, podskakiwać na jednej nodze;

– sprawnie posługiwać się przyborami do rysowania i pisania, prawidłowo je trzymać;

– zachowywać prawidłowy kierunek kreślenia figur, szlaczków, liter – od prawej do lewej oraz z góry na dół;

– odwzorowywać podane kształty;

– wykonać pracę na zadany temat różnymi technikami plastycznymi;

– być sprawne ruchowo, szybkie, zwinne;

– mieć sprawną równowagę;

– mieć ustaloną lateralizację – dominuje jedna strona.

     3. W sferze umiejętności emocjonalno – społecznych:

– starać się wykonywać czynności do końca, w określonym czasie, wytrwale;

– zachowywać się rozważnie;

– przestrzegać ustalonych zasad, zastosować się do reguł gier i zabaw;

– panować nad reakcjami emocjonalnymi, nie ulegać chwilowym nastrojom;

– potrafić dzielić się z innymi;

– nie reagować agresywnie ani zbyt emocjonalnie w obliczu trudności, niepowodzeń;

– pomagać w prostych pracach domowych;

– dbać o utrzymanie porządku w najbliższym otoczeniu;

– być chętne do pomocy;

– skupić uwagę na danej czynności;

– dostosować się do nowej sytuacji i środowiska;

– chętnie bawić się z rówieśnikami;

– zależnie od sytuacji poprowadzić zabawę, podporządkować się grupie, współpracować.

JAK POMÓC WŁASNEMU DZIECKU OSIĄGNĄĆ DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ?

1. Umożliwiaj dziecku przebywanie w różnorodnych miejscach, zarówno kulturowych (kino, teatr, muzeum), jak i codziennych (sklep, fryzjer, , poczta itp.). Opowiadaj o przeznaczeniu, zasadach funkcjonowania i zachowania w nich. To poszerza jego wiedzę i doświadczenia życiowe.


2. Rozmawiaj z dzieckiem na różne tematy z najbliższego otoczenia, rzeczowo, ale w dostępnej formie, odpowiadaj na zadawane pytania, nie  zagłębiając się w szczegóły, chyba że o nie pyta. Rozbudzisz tym jego ciekawość.


3. Jak najczęściej, najlepiej codziennie, czytaj mu ciekawe bajki lub wiersze dla dzieci. Rozwijasz przez to jego zasób wiedzy i słów, zachęcasz do czytania w przyszłości, uczysz rymowania.


4. Rozwiązuj zagadki, układaj i zachęcaj do samodzielnego układania. Ćwiczysz tym myślenie, uwagę, kojarzenie, wychwytywanie podobieństw i różnic, klasyfikowania i uogólniania.


5. Rozwijaj myślenie dziecka poprzez:

Układanie obrazków z części (mogą to być proste rysunki, widokówki pocięte na części, ale też gotowe układanki lub puzzle),

Układanie lub tworzenie historyjek obrazkowych (co było najpierw, co potem, a co na końcu).

Opowiadanie wymyślonych historii, opisywanie obrazka, szukanie, co znajduje się nad…, co pod…, co na…, z lewej i prawej strony, itp.

Rozwiązywanie zagadek i rebusów obrazkowych typu: połącz kropki; rysuj pośladzie; znajdź różnice i podobieństwa w rysunkach; policz przedmioty i narysuj tyle kropek, ile jest przedmiotów; znajdź drogę do…; połącz w pary; który rysunek nie pasuje do pozostałych; koloruj kształty wg podanego wzoru, itp.

W ten sposób rozwijasz wyobraźnię, porównywanie, analizę i syntezę, myślenie przyczynowo skutkowe, myślenie logiczne, co ułatwia w przyszłości naukę matematyki, a także ćwiczysz koordynację wzrokowo – ruchową i orientację przestrzenną niezbędną np. podczas pisania.


5. Pozwól dziecku biegać, skakać, przeskakiwać, rzucać, łapać, turlać, itp.
Organizuj dla niego różne formy ruchu, np. wyścigi, tory przeszkód. Dziecko uwielbia ćwiczyć i rywalizować z rodzicami

6. Nie wyręczaj go w czynnościach samoobsługowych. Pilnuj, by podjęte zadania były wykonane do końca. Zachęcaj do nabywania nowych umiejętności i obowiązków, np. sprzątanie po sobie, nakrywanie do stołu, zbieranie talerzy po obiedzie. W ten sposób uczysz samodzielności i wytrwałości.

7. Nie zawsze ustępuj dziecku, nawet gdy stroi „fochy” lub się obraża. Uczysz go postępowania wg pewnych norm i podporządkowania się im. Informuj je o konsekwencjach niewłaściwego zachowania i bądź wytrwały w egzekwowaniu oczekiwanych zachowań.


8. Rozmawiaj o uczuciach (miłość, przyjaźń, koleżeństwo, życzliwość, wdzięczność) i emocjach (radość, smutek, gniew, złość, strach…) nazywając je i zachęcaj do mówienia o nich podczas różnych sytuacji. Podkreślaj więzi z rodziną, grupą, ojczyzną.


9. Ponadto koniecznie zapewniaj o swojej miłości, przytulaj, całuj, okazuj różne formy czułości, by zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Źródło:
https://szkolnastrona.pl/przedszkole/download/Jak pomoc dziecku osiagnac dojrzalosc szkolna – poradnik dla rodzica
https://sp56szczecin.pl/poradnik-rodzica
Skip to content