W imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Bielang zachęcamy Rodziców do Udziału w II Pomorskiej Konferencji Rad Rodziców, która odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni.

Spotkanie zostanie poświęcone ważnym obszarom działalności rodziców na terenie szkół/przedszkoli:

  1. gospodarce finansowej rad rodziców, między innymi omówione zostaną zasady zarządzania finansami rad rodziców, w tym sposoby pozyskiwania środków na ich działalność, tworzenie dokumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków bankowych;
  2. tworzeniu i realizacji, we współpracy z dyrektorem szkoły/przedszkola i radą pedagogiczną, programów wychowawczo – profilaktycznych szkół/przedszkoli;
  3. programowi profilaktycznemu skierowanemu do uczniów i rodziców na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą hazard oraz granie w gry online’

Szczegółowe informacje oraz formularz do rejestracji znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Skip to content