Informujemy, że w naszym przedszkolu
od dnia 24. 04. 2019 r. (środa)
następuje zmiana formy protestu
z czynnej (strajk) na bierną.
W związku z tym praca w grupach będzie polegała na pełnieniu tylko
funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Skip to content