Informacja dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie,
które odbędzie się 19 lutego br. o godz. 17.00.
Tematem spotkania będzie podsumowanie półrocznej pracy
dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi oraz
omówienie zagadnienia dojrzałości szkolnej
dzieci kończących edukację przedszkolną.
Liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Skip to content